Tytsjerk Web

theaterwandeling ‘Karantêne’

“April 2021: keunstsinnige rûngong troch Tytsjerk en Park Vijversburg”

Karantêne (hoe herkenbaar!), is de voorstelling die hier in Tytsjerk 16, 17, 18, 23, 24 en 25 april 2021 wordt gespeeld. Een rondgang van ongeveer 4 kilometer in- en rond de volkstuin en het natuur- en cultuurpark Vijversburg. Een gekantelde truck met containers op de N355 verandert Tytserk in één klap. Afvalstromen komen richting Swarteweisein. Er is een enorme milieuvervuiling. De RIVD, GGD en het Fryske Gea hebben een noodtoestand uitgeroepen. Er dreigt een enorm voedselprobleem in Tytsjerk. De mensen zijn radeloos en uitgehongerd.

Een bijzonder project staat in de startblokken

Startbijeenkomst op 23 september 2020 om 19:30 uur Yn ‘e Mande.
Alle dragers en doeners en belangstellenden in het dorp en omstreken zijn van harte welkom. We gaan zoveel mogelijk coronaproof -en misschien in groepen- vertellen wat de bedoeling is en hopen dat het weer een mooie inspirerende avond wordt op weg naar de zes voorstellingen. Komt allen, graag wel even aanmelden (dan weten we ongeveer op hoeveel mensen wij kunnen rekenen. Help ons om er iets moois van te maken!!

Audities
Brecht Wassenaar en Johannes Keekstra doen samen de regie. Er zijn rollen voor jong en oud. Voor ervaren en minder ervaren mensen. Rollen met tekst en rollen zonder tekst. Ook zangtalenten kunnen zich melden. De audities worden gehouden op zaterdagmiddag 17 oktober a.s.. Repetities worden gepland op de woensdagavonden.

Kunstwerken
in Park Vijversburg: De stuurgroep zoekt kunstenaars die locatie- en themaspecifieke kunst willen maken. Thema’s die raken aan ”armoede, water, giftige grond, luchtvervuiling en wat dat met mensen doet, overvloed en verspilling en de heling van en door de natuur. Voor meer inspiratie bezoek de website van Keunstwurk, park Vijversburg of mail ons voor een synopsis.
Vind je het leuk om in welke vorm dan ook aan dit project en/of aan de voorstelling mee te doen?
Mail naar culturelecommissietytsjerk@outlook.com of bel met Ineke Kalteren 0511-431897

Onze website: https://karantene.nl
Facebookpagina: https://www.facebook.com/karantenetytsjerk/
Emailadres: culturelecommissietytsjerk@outlook.com
Tel: 0511-431897

Kom kennis maken met basketbal

In de zomervakantie basketballen onder deskundige leiding.

Ben jij tussen de 8 en 14 jaar en lijkt je het leuk om een keer kennis te maken met basketbal?
Dan is er nu de mogelijkheid! Namens de HBV Hornets geven wij een aantal gratis trainingen op het sportveld in Tytsjerk.


Datum: elke maandag in de zomervakantie
Tijd: 18.30 – 19.30 uur
Locatie: Sportveld Tytsjerk
Contact: info@hbvhornets.nl
Website: https://hbvhornets.nl

Terras weer open op 2e pinksterdag


Maandag 2e Pinksterdag vanaf 12:00 uur staan ze bij Dorpshuis Yn’e Mande voor jullie klaar. Ze hanteren uiteraard de maatregels:

 • Het terras heeft alleen zitplaatsen.
 • Op terrassen geldt geen maximum aantal personen.
 • Gasten moeten 1,5 meter afstand houden
  (behalve uit hetzelfde huishouden).
 • Personeel houdt 1,5 meter afstand tot de gasten.

Foto: Ate v.d. Meulen en Lucy Admiraal waren de eerste bezoekers op het pas geopende terras van Yn’e Mande. Proost!

“Tytsjerk, gewoan lekker” verplaatst

In verband met het coronavirus zijn de voorstellingen “Tytsjerk, gewoan lekker” verplaatst van september 2020 naar de volgende weekenden in 2021. 
16,17,18 april 2021
23,24, 25 april 2021

Wat yn ’t fet sit…


“Tytsjerk, gewoan lekker” is een theatrale voorstelling, rondgang van ongeveer 4 kilometer in- en rond de volkstuin en het natuur- en cultuurpark Vijversburg. Het verhaal is in februari 2019 geschreven. Net voor de bijzondere tijd van het corona-virus. Wij hadden in Tytsjerk toen nog niet in de gaten dat het thema daarna zo actueel zou worden! Poeh.. dit komt heel dichtbij!

Culturele en activiteitencommissie Tytsjerk

Coronaprotocol Doarpshûs Yn ‘e Mande Tytsjerk 12 mei 2020

Voor het afbouwen van de coronamaatregelen is dit protocol voor Yn e Mande van toepassing. 

Hygiëne 

 • In iedere ruimte is desinfecterende handgel, papieren doekjes en oppervlaktesprays beschikbaar Stel mensen in staat om hun handen op ieder moment te kunnen desinfecteren. 
 • In de keuken en bar worden handschoenen gedragen. Overige persoonlijke beschermingsmiddelen zijn niet nodig. 
 • Koffie/thee in kartonnen bekers en individueel verpakte suiker en melk
 • Schoonmaak: oppervlakken die veelvuldig worden aangeraakt (deurklinken, trapleuningen, kranen, knopjes van het koffiezetapparaat, etc.) worden meerdere keren per dag schoongemaakt met water en zeep of desinfecterend middel. 

Looproutes 

 • Er zijn looproutes aan in het dorpshuis, waarbij de 1,5 meter wordt gerespecteerd. Deze looproutes zijn met pijlen/markeringen aangegeven, zodanig dat mensen elkaar niet tegen het lijf kunnen lopen. 
 • Een aparte in- en uitgang maakt het makkelijker om mensen van elkaar te scheiden. 
 • Er zijn gemarkeerde wachtplekken voor het toilet. 

Gebruik zalen en terras 

 • Gebruik zalen: groepen moeten vooraf een ruimte reserveren bij de beheerder. 
 • Schoonmaak: oppervlakken die veelvuldig worden aangeraakt (deurklinken, trapleuningen, kranen, knopjes van het koffiezetapparaat, etc.) worden meerdere keren per dag schoongemaakt met water en zeep of desinfecterend middel. 
 • De tafels en stoelen in het dorpshuis en op het terras moeten minimaal 1,5 meter uit elkaar staan. 
 • In de zalen: Door minder tafels en stoelen neer te zetten of door duidelijk aan te geven dat bepaalde tafels en stoelen niet gebruikt mogen worden, kan voldoende afstand worden gecreëerd. 
 • Er mogen maximaal 4 verschillende personen aan één tafel zitten op 1,5 meter afstand. Dit geldt niet voor mensen uit hetzelfde huishouden. Dit geldt ook voor de bar. 
 • Er mogen maximaal 30 personen gebruikmaken van het dorpshuis. Het dorpshuis mag vanaf 1 juni maximaal 30 personen tegelijk ontvangen mits de 1,5 meter gewaarborgd kan worden. Vrijwilligers/personeel moet altijd 1,5 meter afstand houden 
 • Betaal zoveel mogelijk contactloos en met de pin. 
 • Weer zoveel mogelijk contant geld en maak gebruik van een pinautomaat en het liefst contactloos, zodat er zo weinig mogelijk besmettingsgevaar is. 
 • Hang jassen niet aan de kapstok, maar over de stoel die wordt gebruikt. Om drukte bij de kapstokken te vermijden wordt aan bezoekers gevraagd om hun jassen mee te nemen en over hun eigen stoel te leggen. 
 • Binnensporten, yoga en dans is tot 1 september niet toegestaan. Binnensport omvat ook sporten zoals biljarten en bridgen. Dus dit jaar geen zomerbridge. 

Gebruik boeken uit de Boekehoeke 

 • Boeken moeten na inname 72 uur in quarantaine, dit om te voorkomen dat langs die weg het virus kan worden verspreid. 
 • Bezoekers mogen geen boeken uit de schappen halen, behalve wanneer zij/hij het boek daadwerkelijk willen lenen. 

Repareercafé (start pas in oktober) 

 • Het repaircafé zal in de grote zaal van het dorpshuis gehouden worden , zodat er voldoende ruimte is om de afstand van anderhalve meter tussen de vrijwilligers te respecteren 
 • Iedere vrijwilliger heeft een eigen tafel en er zal op worden toegezien dat zij niet bij elkaar aanschuiven voor overleg 
 • Medewerkers dragen handschoenen die na iedere reparatie vervangen worden 
 • Ter reparatie ingebrachte goederen worden bij ontvangst met desinfecterende doekjes afgenomen en door de reparateur opgehaald 
 • Mensen die spullen ter reparatie aanbieden krijgen een stoel aangeboden op twee meter afstand van de tafel, 
 • Na reparatie wordt het ingebrachte apparaat/voorwerp weer met een desinfecterend doekje afgenomen en door de reparateur direct aan de eigenaar overhandigd. 
 • Koffie wordt in kartonnen bekers geschonken 
 • Het geldkistje, waar mensen een kleinigheid stoppen, wanneer een reparatie geslaagd is, zal pas een week later geopend worden 
 • Bezoekers kunnen de grote zaal via de hoofdingang binnen komen en verlaten via de uitgang van It Doarpsatelier. 

Muziek en Zang 

 • Speciale aandacht voor IV. Richtlijn samenzang/-spel waarin het advies van KNMO en Koornetwerk om (als zangers of blazers) voorlopig nog niet samen te musiceren. 

Communicatie 

 • Bezoekers en vrijwilligers worden door het bestuur tijdig ingelicht over de maatregelen die getroffen zijn in het dorpshuis. Dit via dorpskrant en sociale media en op het bord voor het dorpshuis. 
 • Er wordt door het bestuur een poster in het dorpshuis opgehangen, zodat de maatregelen duidelijk te zien zijn. 
 • Bij de ingang hangt een plattegrond met de looproutes op, zodat iedereen zich aan de looproutes kan houden. 
 • De beheerster communiceert de maatregelen bij elke zaalreservering en bij binnenkomst van gasten.

Verantwoordelijkheden 

Het dorpshuisbestuur is verantwoordelijk voor: 

 • Beleid t.a.v. coronamaatregelen Het bestuur maakt beleid, protocollen en verzorgt de communicatie hier over. Legt het dit protocol vooraf ook voor aan de gemeente als check en waarborging. Past dit waar nodig aan om het up-to-date te houden. Licht de inwoners in over de (wijzigingen van) maatregelen. Informeert gebruikers over de genomen maatregelen, brengt veiligheidsvoorzieningen aan zoals informatieposters/folders, hygiëneregels, looproutes, etc. Het bestuur spreekt mensen aan op hun gedrag als daar aanleiding toe is. 

Bezoekers zijn verantwoordelijk voor: 

 • Bezoekers zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag. Het bestuur en het beheer is niet verantwoordelijk voor constante controle en afdwingen naleving maar zal wel mensen en verenigingen aanspreken als daar aanleiding toe is. 

Verenigingen/huurders zijn verantwoordelijk voor: 

 • Besturen van verenigingen en huurders zijn medeverantwoordelijk voor het gedrag van hun leden en spreken indien nodig de leden aan op hun gedrag. 

bijzondere wisseling bestuur Yn ‘e Mande

Het dorpshuis Yn ‘e Mande in Tytsjerk maakt een bijzondere tijd mee. Het is stil binnen en buiten het dorpshuis, maar heel soms is er toch iets te doen. 30 April 2020 was er een bijzonder moment voor de beheerders van het dorpshuis. Wybe en Betty de Vries stoppen er mee per 1 mei en zij hebben de sleutel op een 1,5 meter afstand overgedragen aan de nieuwe jonge beheerster: Hendrika Wedzinga.

Hendrika stapt in de trein, waar Wybe en Betty uitstappen. Zij stapt nu samen met haar gezin in een lege trein, die langzaam straks op gang gaat komen. Wij waren bij de 1,5 meter overdracht van de sleutels. Een bijzonder moment om daar te ’zijn’, wanneer beide beheerders oud en jong, verleden, heden en toekomst in volledige rust samenkomen en de één uitstapt waar de ander instapt. De rust daar bij Yn ‘e Mande -zo hopen wij- duurt nog maar even, want het bruisende dorpsleven roept! Hendrika is daarom gelijk al vol enthousiasme begonnen met afhaalmogelijkheden in de weekenden voor patat en snacks uit eigen dorp.

Wybe en Betty, nogmaals hartelijk dank voor jullie diensten. Jullie gaan met pensioen. Jullie en wij ook kijken terug op een mooie tijd in Tytsjerk met een dorpshuis waar eigenlijk nooit gedoe was en waar veel mogelijk werd gemaakt door jullie. 
Hendrika, met de sleutel van het dorpshuis krijg je meer dan alleen een gebouw onder je beheer. Je krijgt ook te maken met het ontmoeten van de toekomst. Welkom!

Het dorpshuisbestuur van Yn ‘e Mande

Foto: Purefoto fotografie Tytsjerk (Marja Riedstra)

11 mei weer Oud papieractie

Op 11 mei wordt het oud papier weer opgehaald in Tytsjerk.

Na 18.00 uur.

De Afvalkalender 2020

2020JanFebMaAprilMeiJuniJuli AugSeptOktNovDec
Sortibak 07
21
04
18
03
17
31
14
28
12
26
09
23
07
21
04
18
01
15
29
13
27
10
24
08
22
Biobak 14
28
11
25
10
24
07
21
02
19
02
16
30
14
28
11
25
08
22
06
20
03
17
01
15
29
Oudpapier1310090611292421191614
KCA 08
15
22
29
05
12
19
26
04
11
21
25
01
08
15
22
29
06
13
23
27
03
10
17
24
01
08
15
22
29
05
12
19
26
02
09
19
23
30
07
14
21
28
04
11
18
25
02
09
19
23
30
Textiel 1112
Onder voorbehoud

Duimpjes Actie

Buurtwerkers van KEaRN op pad

Omdat de situatie rondom corona de zesde week is ingegaan, leek het de buurtwerkers van KEaRN goed om, in overleg met o.a. dorpsbelangen in de verschillende dorpen, toch in een aantal “kwetsbare straten” letterlijk een kijkje te gaan nemen. Daarvoor is een ‘corona-proof’ werkwijze bedacht. De buurtwerkers delen flyers uit, inwoners kunnen via duimgebaren aangeven hoe het met ze gaat en of ze wellicht hulp nodig hebben.

Toch even de straat op…

KEaRN kiest voor deze manier, omdat op andere wijze signalen maar zeer mondjesmaat binnenkomen. Tegelijkertijd vermoeden we dat het door Rutte genoemde “eenzaamheidsvirus” er helaas toch wel is. De Duimpjes-actie zal in diverse straten in zowel Achtkarspelen als Tytsjerkseradiel in tweetallen worden uitgevoerd (uiteraard op gepaste afstand en in 2 auto’s). 

Deze week was de start. Dit is eerst een pilot, om te zien of het (veilig) werkt en of de behoefte er is. De reacties zijn positief, mensen vinden het fijn dat er aandacht aan hen wordt besteed. De huidige situatie is ook voor de buurtwerkers van KEaRN pionieren. Mochten we zien dat er behoefte aan is c.q. dat het werkt op deze wijze, dan kunnen we dit de komende weken in meerdere straten en in meerdere dorpen op deze wijze oppakken en van daaruit signalen en mensen aan elkaar verbinden.  #latenweverbondenblijven

Bron: kearn.nl

Wegwerkzaamheden Fase 2 Tytsjerk

Wegwerkzaamheden Fase 2 doorgaande weg Tytsjerk

Van dinsdag 14 april tot en met vrijdag 15 mei wordt er gewerkt aan de tweede fase van de werkzaamheden aan de doorgaande weg in Tytsjerk. Deze vinden plaats op de Buorren/Noarderein in het deel tussen Woelwijk/Hanenburg en De Jister. Na afronding van fase 2 wordt er gestart met de derde en laatste fase.

Het doorgaande verkeer wordt gedurende deze periode omgeleid. Voetgangers en fietsers(lopend met de fiets aan de hand) kunnen gebruik maken van het voetpad. Aanwonenden kunnen in deze periode hun auto niet voor de deur parkeren. Zij worden via een brief hier persoonlijk van op de hoogte gesteld!

Lees meer over de plannen op: https://bit.ly/2UFF5pm

1 2