Tytsjerk Web

YN ‘E LINE

Dorpskrant Yn ‘e Line wordt met hart en ziel gemaakt door een actieve redactie, gastredacteuren en andere bijdragers. Zo gaat dat al decennia lang.

Kopij kunt u aanleveren bij:

Een groep vrijwilligers brengt Dorpskrant Yn ‘e Line trouw rond – onze voortdurende dank daarvoor!

Dorpskrant Yn ‘e Line wordt mogelijk gemaakt door Dorpsbelangen Tytsjerk – dus door alle Tytsjerkers.

Een archief van eerdere edities binnenkort hier